یادداشت

داستانی بنام واکسن کرونا

این جماعت، هیچ وقت نمی‌خواهند اصلی را باور کنند که بر اساس آن دریافت واکسن کرونا شاید برای دو بار نباشد و بلکه نیاز به تزریق سه‌باره یا شاید چهار باره آن باشد!

واکسن کرونای ایرانی توانمند در مقابله با ویروس جهش یافته انگلیسی

واکسن کرونای ایرانی اوایل سال ۱۴۰۰ به صورت انبوه تولید و به جامعه هدف تزریق می شود، واکسنی که با توانایی مقابله با ویروس جهش یافته انگلیسی قابلیت صادرات نیز دارد، این جمله بخشی از یادداشت شفاهی «حسینعلی شهریاری» رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که متن کامل آن در ادامه می آید.

واکسن ایرانی تبلور اقتصاد مقاومتی است

«واکسن ایرانی یک نوع تبلور قدرت و اراده «ما می‌توانیم» و دقیقاً همان نگاه به داخل و دستان پرتوان فناوران ایرانی است که مصداق اقتصاد مقاومتی نیز محسوب می‌شود لذا از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت است» این بخشی از یادداشت علی‌محمدی کارشناس حوزه سلامت برای خرگزاری بازار است.

اسکرول به بالا