آتش‌سوزی مرگبار در بزرگ‌ترین شرکت تولید واکسن در جهان

آتش‌سوزی در بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده واکسن در جهان دست‌کم پنج نفر را به کشتن داد.