نماینده مسیحیان در مجلس: نباید کشور را به آزمایشگاه واکسن کمپانی‌های غربی تبدیل کنیم

شاهوردیان، نماینده مسیحیان ارمنی شمال ایران در مجلس با بیان اینکه نباید اجازه دهیم کشورمان به آزمایشگاه واکسن کمپانی‌های غربی تبدیل شود، گفت: کمپانی‌های داروسازی غربی به هیچ وجه به دنبال سلامت بشر نیستند بلکه سود و منافع مادی خود را دنبال می‌کنند.