آرژانتین، کشور پیشگام آمریکای لاتین برای واکسیناسیون علیه کرونا

آرژانتین آن طور که وزارت بهداشت آن اعلام کرده نخستین کشور آمریکای لاتین است که به صورت رسمی برنامه خرید واکسن‌های کرونا به صورت دولتی را آغاز کرده است.