آیا افراد مبتلا به آلرژی می توانند واکسن کرونا دریافت کنند؟

حدود ۲۴ میلیون نفر در آلمان آلرژی دارند، اما آلرژی تنها تعدادی از آنها به اندازه ای شدید است که می تواند با واکسن واکنش دهد.