دبیر انجمن عفونی کشور: مبتلایان کرونا ۹۰ روز بعد از بهبودی می‌توانند واکسن تزریق کنند

رمضانی، دبیر انجمن عفونی کشور گفت:کسانی که به ویروس کرونا مبتلا شدند، جزو اولویت‌های آخر تجویز واکسن محسوب می‌شوند و حداقل بعد از سه ماه یا ۹۰ روز می‌توانند واکسن را تزریق کند.