آژانس دارویی اروپا

نارضایتی شدید اتحادیه اروپا از شرکت واکسن‌سازی آسترازنکا

کمیسر بهداشت اتحادیه اروپا در ادامه کشمکش‌ها با شرکت تولید واکسن کرونا آسترازنکا هشدار داد که این شرکت سریع‌تر به تعهدات اخلاقی و حقوقی خود در تحویل به موقع واکسن کرونا عمل‌کند.

اسکرول به بالا