رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین قم: آمریکا نتوانست موفقیت ساخت واکسن کرونای ایرانی را تحمل کند

فرخ فال، رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تحریم های جدید آمریکا علیه تولیدکنندگان واکسن کرونا گفت: تست واکسن‌ ایرانی کرونا با موفقیت پشت سر گذاشته شد و آمریکا نتوانست این امر را تحمل کند بنابراین در مقابل تنها به تحریم پرداخت که نشانه ضعف است.
آمریکا موفقیت ساخت واکسن کرونای ایرانی را برنمی‌تابد