محققان «دانشگاه اوهایو» بررسی کردند؛ کاهش اثربخشی واکسن‌های کرونا با افسردگی و استرس

محققان هشدار می‌دهند که افسردگی، استرس و تنهایی می‌توانند توانایی بدن را برای ایجاد یک واکنش ایمنی نسبت به واکسن‌های کووید-۱۹ تضعیف کنند.