گفتگوی اختصاصی با نظریه پرداز برجسته آمریکایی|به هیچ عنوان نمی‌توان به واکسن آمریکایی و غربی اعتماد کرد|تغییر DNA در نتیجه تزریق|تمایل دارم واکسن ایرانی تزریق کنم

«استفن لندمن» معتقد است که واکسن شرکت های آمریکایی و غربی DNA را تغییر داده و به هیچ عنوان نمی توان به آنها اعتماد کرد.