المپیک

جلسه کمیته بین المللی المپیک با سازمان بهداشت جهانی برای توزیع واکسن بین ورزشکاران

کمیته بین المللی المپیک و سازمان بهداشت جهانی برای توزیع سریع واکسن به ورزشکاران جلسه‌ای برگزار خواهند کرد.

صالحی‌امیری: کمیته بین‌المللی المپیک تعهد داده به تمام کشورها واکسن کرونا بدهد

صالحی، رئیس کمیته ملی المپیک گفت: فوتبال بخشی از نشاط اجتماعی و باید شفافیت داشته باشد.

اولویت بندی ورزشکاران المپیکی برای تزریق واکسن کرونا

یک مقام ارشد کمیته بین‌المللی المپیک گفت: اولویت‌بندی ورزشکاران برای واکسن جهت حضور در المپیک راه درستی است.

اسکرول به بالا