عملکرد مناسب واکسن ایرانی کرونا؛ از شروع کارآزمایی بالینی تا امروز

دبیر انجمن ویروس‌شناسی ایران گفت: در طول کارآزمایی بالینی واکسن کرونا، سازمان غذا و دارو و نهادهای مرتبط جریان کار را به طور مستمر بررسی می‌کنند.