انستیتوپاستور

رییس انستیتوپاستور: واکسن کرونای مشترک ایران و کوبا اثربخشی ۱۰۰ درصدی دارد

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: واکسن مشترک انستیتوفینلای کوبا و انستیتو پاستور ایران علیه فرمهای شدید و مرگهای ناشی از کرونا اثربخشی ۱۰۰ درصدی دارد که این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

استاد انستیتوپاستور خبر داد: اجرای ۴ پروژه برای تولید واکسن کرونا با استفاده از ویروس سرخک

در حال حاضر در پروژه‌های واکسن کرونا ۴ پروژه اصلی در کشور در حال اجرا است که از وکتور سرخک استفاده می‌شود که یکی از این پروژه‌ها در انستیتوپاستور در حال اجرا است.

اسکرول به بالا