خودداری کارکنان خانه‌های سالمندان «اوهایو» از تزریق واکسن کرونا

فرماندار ایالت اوهایو آمریکا از خودداری حدود ۶۰ درصد از کارکنان خانه سالمندان این ایالت از تزریق واکسن کرونا خبر داد.