دکترای تخصصی بیوشیمی: محققان ایرانی توان تولید واکسن کرونا را دارند

خدادادی؛ دکترای تخصصی بیوشیمی بابیان اینکه دانش تولید واکسن در کشور وجود دارد، گفت: محققان ایرانی توان تولید واکسن کرونا را دارند.