بانک مرکزی

بانک مرکزی برای خرید واکسن کرونا تابع وزارت بهداشت است

همتی، رییس کل بانک مرکزی گفت:‌ بانک مرکزی بدون سفارش وزارت بهداشت هیچ اقدامی را برای خرید واکسن انجام نمی‌دهد، اقدامی را هم که تاکنون انجام داده براساس قراردادی بوده که وزارت بهداشت با سازمان بهداشت جهانی برای خرید واکسن مشترک «کواکس» داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی: پول خرید واکسن کرونا به حساب سازمان بهداشت جهانی واریز شد

همتی، رئیس کل بانک مرکزی از واریز پول خرید واکسن کرونا خبر داد و گفت: پیش پرداخت توافقی برای خرید واکسن کوواکس با همکاری دو بانک ایرانی و سه بانک اروپایی، در اولین روز بعد از تعطیلات ژانویه، به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی واریز شد.

اسکرول به بالا