بحرین هم مشتری واکسن «اسپوتنیک وی» روسیه کرونا شد

همزمان با روند افزایش محبوبیت واکسن روسی کرونا به نام «اسپوتنیک وی» به ویژه بعد از تایید اثرگذاری بالای آن از سوی نشریه معتبر علمی «لنست»، بحرین نیز به جمع مشتریان این واکسن پیوست.