رئیس سازمان بسیج: اکثریت مردم تمایل به استفاده از واکسن ساخت داخل دارند

سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به نظرسنجی‌های صورت گرفته درباره واکسن کرونا، گفت: اکثریت مردم تمایل دارند واکسن ساخت داخل را استفاده کنند، زیرا به آمریکا و اروپا هیچ اعتمادی ندارند.