پشتوانه علمی در تولید واکسن داریم؛ مردم بیماری را جدی بگیرند

کارشناسان می‌گویند به‌واسطه قدمت تولید واکسن در ایران و پیشرفت علوم پایه و پزشکی، ظرفیت ساخت آن برای بیماری کرونا نیز مهیا است.