بولیوی اولین محموله واکسن روسی «اسپوتنیک» را دریافت کرد

این ۲۰ هزار دز واکسن بخشی از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دز واکسنی است که بولیوی در ماه دسامبر ۲۰۲۰ از روسیه خریداری کرد. تحویل این واکسن‌ها تا ماه مارس ادامه خواهد داشت.