توافق ژاپن با بیل‌گیتس برای توزیع واکسن به کشورهای در حال توسعه

نخست وزیر ژاپن امروز با بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت برای برگزاری المپیک صحبت کرد.