استاد دانشگاه پومانا آمریکا:دانشمندان ایرانی به موفقیت چشمگیری رسیدند| ایران واکسن مورد نیاز را از چین و روسیه وارد کند

«تام لی» معتقد است که دانشمندان ایرانی توان تولید واکسن را دارند و می توانند در این زمینه به موفقیت های چشمگیری دست یابند.