ساخت واکسن کرونا در ویتنام و تایلند

وزیر بهداشت ویتنام با اعلام خبر ساخت واکسن کرونای ویتنامی اعلام کرد: این واکسن تولید داخل به زودی روی نمونه‌های انسانی آزمایش می‌شود.