انتقاد سازمان جهانی بهداشت از توزیع ناعادلانه واکسن| کشورهای فقیر واکسن دریافت نکردند

جهان در آستانه یک شکست اخلاقی فاجعه بار است و بهای این شکست در فقیرترین کشورهای جهان پرداخت می شود.