اعلام آمادگی اعضای «جامعه اسلامی مدیران» برای دریافت واکسن ایرانی کرونا

جامعه اسلامی مدیران با اشاره به اینکه تهیه واکسن کرونای ایرانی خارج از تصور افکارعمومی در دنیا بود تاکید کرد: اعلام عمومی ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی به کشور، ضربه مهلکی بر موج تبلیغاتی دشمن وارد آورد.