دنیا به زودی توانمندی ایران در تولید واکسن کرونا را می بیند/ واکسن ایرانی قابل اعتماد است

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: ما می‌توانیم در بخش واکسن سازی هم صاحب دستاورد خوبی شویم و به زودی واکسن ایرانی با تعداد زیادی به بازار می آید و دنیا توانمندی دانشمندان جمهوری اسلامی ایران را می بیند.