نگاهمان در تولید واکسن کرونا به پیشرفت های داخلی باشد

جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا در صورت تائید کیفیت واکسن کرونای داخلی، باید از این فرآیند حمایت و برای آن بودجه ای مدنظر قراردهیم.