جهاد دانشگاهی

رئیس جهاد دانشگاهی: توان علمی ورود به عرصه تولید واکسن کرونا را داریم

طیبی، رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به پیشرفت های خوب صورت گرفته در حوزه فناوری در کشور گفت: مشکل و دغدغه ما باور پایین برخی مسئولین به توان داخلی است و امیدواریم این باور ارتقا پیدا کند.

سربلندی کشور در عرصه بین المللی از نتایج ساخت واکسن کرونا است

کاظمی بیدک، رییس جهاد دانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد با تبریک موفقیت تولید واکسن کرونا و قدردانی از تمامی افرادی که در این زمینه فعالیت داشتند، گفت: عزت و سربلندی هر چه بیشتر کشور در عرصه بین المللی از نتایج مثبت ساخت واکسن بومی کرونا از سوی دانشمندان و محققان ایرانی است.

اسکرول به بالا