حامد حسینی

انجام فاز دوم تست انسانی واکسن «کوو ایران برکت» تا اردیبهشت ۱۴۰۰

حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: انتظار داریم تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده فاز دوم تست انسانی نخستین واکسن ایرانی کرونا با نام کوو ایران برکت انجام شود.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی: داوطلبان ۵۰ تا ۷۵ ساله واکسن «کووایران برکت» را دریافت می‌کنند

حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: مطالعه تلفیقی جدیدی برای افراد ۵۰ تا ۷۵ ساله به صورت موازی با طرح مطالعاتی اصلی واکسن «کوو ایران برکت» در حال انجام است تا ایمنی زایی برای این گروه مهم سنی به منظور دریافت واکسن بررسی شود.

نتایج فاز اول تست انسانی واکسن «کوو ایران برکت» مطلوب بوده است

حسینی مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تزریق مرحله اول واکسن ایرانی «کووبرکت» به ۵۶ داوطلب به اتمام رسیده است و نتایج ارزیابی این فاز هم ۱۶ اسفند ماه به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود.

مسئول نظارت بر آزمایشات واکسن کرونا خبر داد؛ تولید آنتی بادی در ۹۰ درصد تزریق‌های «کوو ایران برکت»

حسینی، مسئول تیم نظارت بر آزمایشات انسانی واکسن «کووایران» نتایج آزمایشگاهی ایمنی و ایمنی‌زایی در فاز نخست این واکسن را امیدبخش عنوان کرد و گفت: در ۹۰ درصد تزریق ها شاهد تولید آنتی بادی بودیم.

مدیر گروه نظارت بر مطالعات واکسن «کوو ایران برکت»: از نتیجه واکسن در مرحله اول بسیار راضی هستیم

حسینی مدیر گروه نظارت بر مطالعات واکسن کوو ایران برکت گفت: آخر بهمن دو تزریق به ۵۴ داوطلب انجام و فرآیند ورود داوطلب به مطالعه ما متوقف شد و ۱۴ اسفند آخرین نمونه گیری خون را انجام می‌دهیم و گزارش نهایی را به سازمان غذا و دارو ارائه می‌کنیم.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی: مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن «کوو ایران برکت» پایان یافت

حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد داوطلبان مرحله اول تست بالینی واکسن ایرانی کرونا را ۵۶ نفر اعلام کرد و گفت: همه آن‌ها طی دو مرحله واکسن خود را دریافت کردند و به عبارتی مطالعه فاز یک تست انسانی واکسن کووایران برکت پایان یافت.

مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد؛ پایان تزریق مرحله اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا

حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: تزریق مرحله اول تست انسانی واکسن ایرانی کرونا پایان یافت.

مجری مطالعات بالینی واکسن کرونا خبر داد؛ آغاز مرحله دوم آزمایش انسانی واکسن ایرانی تا نیمه اسفند

حسینی ، مجری مرحله کارآزمایی بالینی نخستین واکسن کرونای تولیدی ستاد اجرایی فرمان امام از پایان مرحله اول آزمایش انسانی واکسن کوو ایران برکت تا نیمه اسفند ۹۹ خبر داد.

مدیر تیم نظارت بر آزمایش واکسن کرونا: وضعیت مطلوب ۳۵ داوطلبی که تاکنون واکسن ایرانی را دریافت کرده اند

حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تعداد داوطلبان مرحله اول تست بالینی واکسن ایرانی کرونا را ۵۶ نفر اعلام کرد و گفت: تاکنون این واکسن به ۳۵ داوطلب تزریق شده است.

تعداد داوطلبان دریافت کنندگان واکسن ایرانی کرونا تا پایان هفته به ۳۵ نفر می‌رسد

حسینی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ۱۴ داوطلب دیگر این هفته واکسن ایرانی کرونا را دریافت می‌کنند.

اسکرول به بالا