حسن جلیلی

۵۶ نفر تاکنون فاز دوم واکسن «کوو ایران برکت» را تزریق کردند

جلیلی، مدیر تولید واکسن کرونا در ستاد فرمان اجرایی امام(ره) گفت: واکسنی که در گروه دارویی برکت در حال حاضر فاز اول مطالعاتی بالینی خود را تقریبا سپری کرده است و در آستانه ورود به مطالعه فاز دوم قرار گرفته، واکسن ایناکتیویتت یا کشته شده یا غیرفعال است.

تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن «کُوو ایران برکت» تا بهار ۱۴۰۰

جلیلی، مسئول گروه تولید واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: با توجه به موفقیت در مرحله اول آزمایش انسانی تا اواخر بهار ظرفیت تولید ۱۰ میلیون دُز واکسن کُوو ایران برکت را خواهیم داشت.

خط تولید ۲ میلیون دوز واکسن کرونا در ماه آینده به بهره برداری می‌رسد

جلیلی، مدیر پروژه واکسن سازی ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) با بیان اینکه واکسن نوترکیب ستاد اجرایی درحال بررسی در وزارت بهداشت است، گفت: این واکسن از بقیه پلتفرم‌ها پیشرفت بیشتری دارد.

ویروس انگلیسی در نمونه خون دریافت کننده واکسن «کوو ایران برکت» خنثی شد

جلیلی، مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام(ره): ویروس انگلیسی در نمونه خون دریافت کننده دوز دوم واکسن کوو ایران برکت خنثی شد.

واکسن «کوو ایران برکت» روی کرونای انگلیسی مؤثر است

جلیلی، مسئول تیم تولید واکسن در ستاد اجرایی فرمان امام گفت: واکسن کوو ایران برکت، ویروس انگلیسی را خنثی می‌کند.

مدیر تولید واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد؛ فاز دوم مطالعات بالینی با تولید ۲ میلیون دُز واکسن در اسفند ماه

جلیلی، مدیر تیم تولید واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: از ۱۲۰ پلت فرم واکسن کرونا در دنیا نزدیک به ۴۰ پلت فرم و ویروس، غیرفعال هستند.

تولید ماهانه ۱۰میلیون دوز واکسن کرونا از اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ستاد اجرایی فرمان امام

جلیلی، مدیر تیم تحقیقاتی تولید واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام گفت: پیش بینی شده که ستاد در اسفند ۹۹ یک تا ۲ میلیون دوز و از اردیبهشت ۱۴۰۰ به بعد بیش از ۱۰ میلیون دوز واکسن در ماه تولید کند.

مدیر تولید واکسن کرونای ستاد اجرایی فرمان امام خبر داد: بزودی؛ بهره برداری از فاز ۲ و ۳ مطالعات واکسن کرونا

جلیلی، مدیر تیم تولید واکسن کرونا بیان کرد: ما فاز دوم مطالعات بالینی را در اسفند ماه با تولید یک تا دو میلیون دُز و فاز سوم را هم در اردیبهشت با ۱۰ میلیون تن به بالا به بهره برداری خواهیم رساند.

تولید ماهانه ۱۰ میلیون دوز واکسن کرونا در ایران

جلیلی، عضو هیات مدیره دارویی شرکت برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: با تکمیل فاز ۳ سایت تولید واکسن کرونا تاپایان شهریور سال آینده ظرفیت تولید به ماهانه ۱۰ میلیون دوز در کشور خواهد رسید.

ایمنی واکسن کرونای ایرانی حدود ۹۰ درصد است/ مقاومت واکسن ایرانی در برابر کرونای انگلیسی

مدیرگروه تحقیقات تولید واکسن ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: اگر همه‌چیز موفقیت‌آمیز باشد و فازهای انسانی به اتمام برسد، حدود چهارپنج ماه زمان می‌برد تا واکسن کرونای تولید داخل تولید انبوه داشته باشد و به مردم عرضه شود.

اسکرول به بالا