واکسن‌های مبتنی بر RNA قبل از استفاده باید ۲ سال مورد بررسی دقیق قرار گیرند

رسولی، پژوهشگر بیوتکنولوژی به نقد روش ساخت واکسن فایزر و سرعت استفاده از آن پرداخته و معتقد است این واکسن‌ها قبل از استفاده باید بین دو تا سه سال مورد بررسی دقیق قرار بگیرند.