نماینده مردم در مجلس: اگر واکسن‌های غربی کارآیی داشت، شاهد این حجم از تلفات در کشورهای آنها نبودیم

حق‌وردی، نماینده مردم شهریار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری درباره عدم ورود واکسن‌های کرونای تولیدی آمریکا، انگلیس و فرانسه به کشورمان اظهار داشت: از تمامی متخصصین، محققین و دانشمندانی که در حوزه تولید واکسن کرونای ایرانی فعالیت داشتند تقدیر و تشکر می‌کنم؛ چرا که این کار آنها ضمن کسب افتخار برای جمهوری اسلامی موجب افتخار برای جهان اسلام است.