رئیس کمیته انتظامی ستاد مدیریت بیماری کرونا: تهیه واکسن به اولویت برنامه ها تبدیل شده است

ذوالفقاری، رئیس کمیته امنیتی و انتظامی مدیریت بیماری کرونا گفت: امروز مسئله تهیه واکسن به اولویت برنامه ستاد ملی مقابله با کرونا تبدیل شده است