گفتگوی اختصاصی با مشاور پادشاه پیشین عربستان|ایران دانشمندان عالی دارد؛تولید گسترده واکسن در ایران قابل تحقق است

پروفسور «حسین عسکری» معتقد است که واردات دارو به ایران در زمان بایدن آسان تر شده و شرکت ها می دانند که در صادرات این اقلام به ایران تحریم نخواهند شد.