دبیر کمیته ستاد ملی کرونا: دومین فرد مبتلا به کرونای انگلیسی در تهران شناسایی شد

قاسمی، دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی ستاد ملی کرونا از ابتلای فرد دیگری به کرونای انگلیسی خبر داد.