رئیس جهاد دانشگاهی: توان علمی ورود به عرصه تولید واکسن کرونا را داریم

طیبی، رییس جهاد دانشگاهی با اشاره به پیشرفت های خوب صورت گرفته در حوزه فناوری در کشور گفت: مشکل و دغدغه ما باور پایین برخی مسئولین به توان داخلی است و امیدواریم این باور ارتقا پیدا کند.