هشدار درباره خرید واکسن کرونا از طریق اینترنت

تبهکاران و افرادی که این داروهای تقلبی را در اینترنت عرضه می‌کنند خود را به عنوان پزشک یا داروخانه آنلاین معرفی می‌کنند.