پروفسور فرهود: هیچ واکسنی جایگزین اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه نمی‌شود

پروفسور فرهود گفت: باید منتظر ماند تا مشخص شود واکسن کدام شرکت اثر بخشی بهتری داشته اما هیچ واکسنی مانند اقدامات بهداشتی و پیشگیرانه نمی‌شود.