دانشگاه تهران

تنها نسخه اثربخش و مطمئن کنترل یک اپیدمی استفاده از واکسیناسیون است

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه تنها نسخه اثربخش و مطمئن کنترل یک اپیدمی استفاده از واکسیناسیون است، اظهار داشت: چنانچه واکسیناسیون انجام نشود ایمنی با مرگ و میر بالا و فشار مضاعف به سیستم بهداشت و درمان کشور در دو سال آینده اتفاق می افتد.

بزودی؛ عرضه واکسن کرونای «mRNA» در ایران

یک شرکت دانش بنیان ایرانی که در زمینه واکسن کرونا اقدام کرده در صدد است که واکسن بر پایه mRNA را به تولید انبوه برساند.

اسکرول به بالا