دانشگاه علوم پزشکی لرستان

روزهای امیدواری به واکسن ایرانی؛ سرشاخ با ویروس سرکش تا لحظه آخر

تلاش‌ها برای مهار ویروس کرونا درحالی ادامه دارد که این ویروس سرکش در نقاط مختلف جهان در حال جهش است اما امروز به مدد دستان توانمند متخصصان ایرانی واکسن کرونا امید را به مردم بازگردانده است.

سابقه درخشان ایران در ساخت دارو و واکسن؛ مردم استقبال خوبی از واکسن ایرانی کرونا خواهند داشت

اسدبیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه ایران توانایی تولید واکسن را دارد، گفت: وضعیت داروسازی ایران مطلوب است و قطعاً بسیاری از تولیدات دارویی کشور با برندهای بین المللی رقابت می کند.

اسکرول به بالا