دانش بنیان

محقق ایرانی: واکسن‌های برپایه «mRNA» موجب تغییر ژنتیکی نمی‌شوند

خدامی، محقق ایرانی و مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با رد اظهارات مبنی بر اینکه واکسن کرونای ساخته شده بر پایه mRNA موجب تغییر ژنتیکی در بدن فرد می‌شود گفت: این نوع واکسن قابلیت تطبیق با سویه‌ها و جهش‌های ویروس کرونا را دارد.

آشنایی با ۲ شرکت دانش‌بنیان توسعه‌دهنده واکسن کرونا در کشور

دو شرکت دانش‌بنیان به حوزه تولید واکسن کرونا ورود کردند. این شرکت‌ها موفق به تولید واکسن‌هایی شدند که به مرحله تزریق انسانی رسیده است.

اسکرول به بالا