دولت روحانی

سخنگوی دولت خبر داد: طراحی سامانه هوشمند برای توزیع واکسن کرونا

ربیعی، سخنگوی دولت گفت: سامانه هوشمند برای توزیع واکسن طراحی شده که وضعیت تمام افراد آسیب پذیر و اولویت بندی‌ها به تفکیک شهر‌های مختلف به طور شفافی در آن قابل رویت خواهد بود.

سخنگوی دولت: تا مطمئن نشویم، واکسن خارجی نمی‌خریم

ربیعی، سخنگوی دولت گفت: برنامه اولیه ما از ابتدا این بوده که پیش از اطمینان از واکسن‌های تولید شده خارجی، خرید نکنیم.

اسکرول به بالا