تردید کادر درمان آلمان برای تزریق واکسن کرونا

یک رسانه آلمانی گزارش داد، در حالی که انتظار می‌رفت کادر درمانی در آلمان با اشتیاق تن به واکسیناسیون بدهند اما شمار قابل توجهی از آنها هنوز مردد هستند.