گفتگوی اختصاصی با استاد دانشگاه کلمبیا؛ ایران دانشمندان توانمندی برای تولید واکسن کرونا دارد

«رابرت شاپیرو» معتقد است که ایران دانشمندان توانمندی دارد که می توانند واکسن مبارزه با بیماری همه گیر کووید ۱۹ را تولید کنند.