سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: ۹ تیم حرفه‌ای در حال ساخت واکسن کرونا در ایران هستند

شیخی مبارکه از فعالیت ۹ تیم حرفه‌ای در زمینه ساخت واکسن خبر داد و اظهار کرد: بعضی از این تیم‌ها در روند ساخت دارو پیشرفت زیادی داشته‌اند.