زهرا شیخی

تولید کیت آنتی ژن تشخیص جهش یافته ویروس کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام

شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به بازدید اعضای این کمیسیون از ستاد اجرایی فرمان امام گفت که طبق توضیحات ارائه شده کیت آنتی ژن تشخیص جهش یافته ویروس کرونا توسط ستاد اجرایی فرمان امام تولید شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: ابعاد معاهده «کواکس» توسط نمایندگان بررسی می‌شود

شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اینکه مصوبات ستاد کرونا در حکم قانون است و نیازی نیست که مجلس به آن وارد شود، نیز امری درست است اما موضوع خرید واکسن می‌تواند بحثی حاکمیتی باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: توانمندی‌‌‌ داخلی و اعتماد مردم؛ ۲ سرمایه تولید واکسن در کشور

شیخی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشت: ‏وقتی فرمایشات رهبری در خصوص واردات واکسن انگلیسی و آمریکایی فصل الخطاب است، راه انداختن بازی نیاز واردات و ‎ دوگانه سلامت ــ مذاکره خیانت است.

اسکرول به بالا