متخصص عفونی: واکسن دائمی در مقابل کرونا نخواهیم داشت؛ ضرورت حمایت از واکسن های ساخت ایران

یک متخصص عفونی و فلوشیپ پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی معتقد هستند چنانچه به ویروس کرونا بر طبق خصوصیات خانواده‌اش توجه شود، انتظار می‌رود بدن آنتی‌بادی دائم و مؤثر بر علیه آن و برای جلوگیری از بیماری مجدد، تولید نکند