رئیس سازمان انرژی اتمی: واکسن کرونا با سانتریفیوژی که تولید کردیم، ساخته شد

صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: یکی از گلوگاه‌های ساخت واکسن کرونا سانتریفیوژی بود که آن را تولید و در اختیار شرکت داروسازی داخلی قرار دادیم.