تشریح ساخت انواع واکسن کرونا در ایران/ زیر بار آزمایش واکسن خارجی نرفتیم/ واکسن با مدل «مدرنا» در حال ساخت است

مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری و عضو کمیته ملی واکسن کرونا، بر این باور است که ایران زیرساخت های تولید واکسن کرونا را دارد و کشور ما، بخش عمده ای از نیاز به واکسن کرونا را از طریق تولید داخلی تامین خواهد کرد.