سرقت واکسن کرونا در یک دانشگاه آمریکایی توسط دانشجویان رشته پزشکی!

چند تن از دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه جرج تاون، بدون اجازه، واکسن کووید-۱۹ دریافت کردند.